İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALESİ

Küçükçekmece İlçesi Atatürk Ortaokulu Müdürlüğünün Kantini Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince “Açık Artırma-Pazarlık Usulü” ile ihale edilecektir.
KANTİN İHALESİ

İLAN

                Küçükçekmece İlçesi Atatürk Ortaokulu Müdürlüğünün Kantini Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince “Açık Artırma-Pazarlık Usulü” ile ihale edilecektir.

1.         İhale bilgileri,

a) Okul adı                                                                                   : Atatürk Ortaokulu

b) Bulunduğu ilçe                                                                        : Küçükçekmece

c) Kira tespit komisyonunca belirlenen muhammen bedel  : 2.000,00-  ( iki bin TL )

e)İhalenin yapılacağı yer                                                           : Atakent Mahallesi 1.Etap Cumhuriyet. Caddesi No:4

                                                                                                Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

    f) İhale yapılacağı tarih ve saat                                                    : 12.09.2014 Cuma Saat 10.00

     g)Okulun öğrenci mevcudu                                                   : 1217

     h) Demirbaş bedeli                                                                       : 5.772,00  (beş bin yedi yüz yetmiş iki ) TL

     2.İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

    3. İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi almak için Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Sefaköy Şubesi nezdinde bulunan TR60 0001 0008 3703 9817 375016  nolu hesabına 50,00.-TL yatırarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümündentemin edebileceklerdir.

    4. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

a)            İkametgâh ilmühaberi (Süresi 6 ayı geçmemiş olacak.

b)            Nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi 

c)             Sabıka kaydı   (Süresi 6 ayı geçmemiş olacak.)

d)            Başka kantin işletmediğine dair yazı (İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacak)

e)             İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. ( Okul müdürlüğünden alınacaktır.)

f)               Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

Geçici teminat: Kiralama İhalelerinde tahmini kira bedelinin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere %30 (yüzde otuz)’una kadar geçici teminat alınabilir denmesi nedeniyle Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü’nün Okul Aile Birliği hesabı olan Halk Bankası Halkalı Şubesi nezdinde bulunan TR36 0001 2009 8780 0016 000069 nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin % 30´ una tekabül eden bedelin 5.400,00-TL  ( beş bin dört yüz TL)   geçici teminat olarak yatırdığına dair dekont. İhale sonucunda ihaleyi kazanan katılımcı yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde 2886 Devlet İhale Kanunun 57. Maddesi gereği geçici teminatı gelir kaydedilir.

g)            İlgili Meslek Odasından Kantin İşletmeciliği men yasağı bulunmadığına dair yazı

h)            Şartname alındı dekontu

i)                İhaleye vekâletle girilmez.

j)               İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir,

k)            İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar evraklarını hazırlayarak ihalenin yapılacağı 12.09.2014 günü saat 10.00’a kadar kapalı zarf içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne elden teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir

İstenen belgelerin asılları dosyaya konulacaktır, fotokopileri ve noter tasdikli evraklar kabul edilmeyecektir

l)                Bu ilan 05.09.2014 Cuma günü saat 08.30 ´dan 11.09.2014 Perşembe günü saat 17.00 ’a kadarAtatürk Ortaokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve  ilgili yerlerde asılı kalacaktır.

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:

1.       T.C. Vatandaşı olmak.

2.       Sabıka kaydında adli sicili bulunmamak.

3.       Başka bir okulda kantin işletiyor olmamak, ihaleden men yasağı almamış olmak.

4.       61 yaşından gün almamış olmak gerçek kişiler katılabilir (Şirket, Dernek, Vakıf ve Birlikler ihaleye katılamaz.

5.       Vekâlet ile ihaleye girilmez.

6.       Kantin işleticiliğinde ustalık belgesine sahip olmak olmadığı takdirde sırası ile İşyeri açma, Kalfalık veya Kurs                Bitirme belgesine sahip olma şartı aranır.

7.       Herhangi bir okul kantini işletirken idari soruşturma sonucu sözleşmesi fesh edilen müstecirler ve birinci derece yakınları bu ihaleye giremez.                                                               

 

8.       İhale açık artırma usulü yapılacak olup, açık artırmada verilen teklifler rayiç fiyatların üzerine çıktığında son teklifler kalan iştirakçilerden kapalı zarf içerisinde alınacaktır

Atakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No4 Küçükçekmece/İSTANBUL İETT 76O, 98T, 89T, 98, 89 - (212) 470 40 52 (212) 470 40 59 Cep Telf.(0538) 817 64 95 (538) 817 64 96

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.