Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar